Zmiany w branży edukacyjnej możemy obserwować już od kilku lat. Widać je już na poziomie przedszkoli,  ale również w szkołach średnich i w szkolnictwie wyższym. Coraz częściej kładzie się nacisk na jakość nauki dzieci w żłobku czy przedszkolu, gdzie często istotnym elementem staje się wielojęzyczność, zajęcia dodatkowe oraz rozwój emocjonalny pociech. Według raportu Ipos dla OKO.press z 2021 r. zaufanie rodziców do publicznych placówek znacznie spadło. Na pytanie skierowane do rodziców, czy gdyby pieniądze nie były przeszkodą, wysłaliby dziecko do niepublicznej, płatnej placówki, aż 55% z nich oświadczyło, że zdecydowanie tak lub raczej tak. Rosnąca konkurencja w sektorze placówek niepublicznych zmusza ich właścicieli do podejmowania działań, które pozwolą się wyróżnić w gąszczu innych podobnych miejsc. 

Z drugiej strony uczelnie wyższe również zmieniły swój charakter. Od 2021 do 2022 roku odsetek osób, które posiadają wykształcenie wyższe wzrósł o 6% (dane GUS). Dostęp do uczelni prywatnych jest coraz większy, możliwe jest studiowanie online z każdego miejsca w Polsce, a nawet na świecie, co sprawia, że w sektorze edukacji wyższej konkurencja jest również duża.

Bez względu zatem, czy targetem jednostki są rodzice, szukający przedszkola, które zapewni ich pociechom jak najlepszy start w przyszłość, czy maturzyści, mający ogromne pole wyboru dalszej edukacji, aby osiągnąć cele promocji szkoły, należy dotrzeć do odbiorców w dopasowany sposób i zostać odpowiednio zapamiętanym. I tu z pomocą przychodzi PR.

Co składa się na wizerunek szkoły?

Public Relations to jeden z najważniejszych elementów marketingu i komunikacji, jeśli chodzi o branding w sektorze edukacji. 

PR to narzędzie, które koncentruje się na budowaniu silnych i długotrwałych relacji oraz ma na celu stworzenie i utrwalenie pozytywnego wizerunku w świadomości odbiorców. Pozwala na utrzymywanie wizerunku szkoły jako eksperta, pozycjonując np. kadrę nauczycielską lub komunikując wszelkie akcje edukacyjne oraz CSR / ESG.

Public relations a przedszkole, szkoła średnia, szkoła wyższa – różnice w targecie

To, co jest najważniejsze w przypadku strategii PR-owej przygotowanej dla danej szkoły / uczelni jest dotarcie z odpowiednią komunikacją do odpowiednich osób w odpowiednim miejscu, a nie zawsze jest to tak oczywiste, jak może się wydawać.

Przykładowo, tworząc strategię PR-ową dla wielojęzykowego przedszkola należy mieć na uwadze, że targetem będą nie tylko rodzice, ale również dziadkowie, często mający aktywny udział w wychowywaniu dzieci. Ekspertem zaś może być nie tylko nauczyciel języka francuskiego, ale również psycholog, który przedstawi korzyści z odpowiedniego rozwoju emocjonalnego, o który dba dana jednostka. 

Pamiętajmy o tym, że grupa docelowa może być wszędzie. Kluczem do sukcesu jest jej poznanie oraz zrozumienie potrzeb. Przykładowo promując agencję marketingową nie będziemy mówić jedynie do mediów z danego sektora. Czy marketingowiec po powrocie do domu będzie czytał jedynie Press-a, wirtualnemedia.pl czy Marketer+? Jako agencja PR, z doświadczeniem w promocji w sektorze marketingowym – odważymy się powiedzieć, że nie. Wielu specjalistów wróci do domu, włączy ogólnopolską stację radiową, sięgnie po tygodnik opinii lub magazyn lifestylowy. Kluczem jest zrozumienie! 

Jak wybrać agencję PR dla branży edukacji?

W odróżnieniu od działań marketingowych, PR jest działaniem długofalowym. Nie sprawi, że z dnia na dzień wypełnią się wszystkie listy uczniów. Jednakże działania PR-owe, prowadzone w sposób ciągły i konsekwentny, pozwolą na zbudowanie trwałego wizerunku lidera, jednostki rozpoznawalnej i regularnie pojawiającej się w mediach jako ekspert. Pomoże również wyróżnić się wśród stale rosnącej konkurencji. 

Dlatego ważne jest, aby instytucje edukacyjne znalazły odpowiednią agencję PR, która pomoże im w formułowaniu skutecznej strategii PR i promowaniu właściwych treści we właściwych kanałach we właściwym czasie.